Najmanje veličine za pojedine vrste riba i drugih morskih organizama

(1) Najmanje veličine vrsta riba i drugih morskih organizama koje je dozvoljeno loviti i sakupljati u športskom i rekreacijskom ribolovu, te zadržavati na plovilu i iskrcavati su:

ZNANSTVENI NAZIVHRVATSKI NAZIVNajmanja veličina
1. PISCESRIBE
Dentex dentexzubatac30 cm
Mustelus asteriaspas mekaš80 cm
Seriola dumeriligof45 cm
Sarda sardapalamida45 cm
Sciaena umbrakavala30 cm
Scorpaena scrofaškrpina30 cm
Spondyliosoma cantharuskantar18 cm
Squalus acanthiaskostelj66 cm
2. BIVALVIAŠKOLJKAŠI
Arca noekunjka5 cm
Mytilus galloprovincialisdagnje6 cm
Ostrea eduliskamenica7 cm
3. CEPHALOPODAGLAVONOŠCI
Octopus vulgarishobotnica1 kg

(2) Za vrste koje nisu navedene u Tablici u stavku 1. ovoga članka primjenjuju se odredbe iz Priloga 3. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1967/2006 od 21. prosinca 2006. o mjerama upravljanja za održivo iskorištavanje ribolovnih resursa u Sredozemnom moru, o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2847/93 te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1626/94 (SL L 409, 30. 12. 2006., str. 11).
(3) Minimalne referentne veličine za očuvanje za plavoperajnu tunu i igluna propisane su propisom kojim se uređuje ulov plavoperajne tune i igluna.
(4) Grafički prikazi mjerenja veličina riba i drugih morskih organizama prikazan je u Prilogu 1. ovoga Pravilnika.